fbpx

MENU

Tel: +30 2110122116 | e-mail: info@oxygentours.com

30

Αυγ

Όροι συμμετοχής

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΑΚΕΤΑ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ ΒAΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟY ΔΙΑΤAΓΜΑΤΟΣ 7/2018, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΗΣ ΟΔΗΓIΑΣ EE 2015/2302

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής ως αναγράφονται παρακάτω πριν κάνετε κράτηση σε κάποιο από τα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε ταξίδι προϋποθέτει από την πλευρά του ταξιδιώτη ή του μεσολαβητή την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών όρων συμμετοχής σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων στο οργανωμένο ταξίδι και ειδικότερα οι ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη  ( Ταξιδιώτη ή Μεσολαβητή) που συμμετάσχει σε οργανωμένο ταξίδι, πακέτο, υπηρεσία, και αφετέρου του Ταξιδιωτικού Γραφείου Oxygen Tours ( η Εταιρεία), που πωλεί πακέτα ταξιδιών, που έχει διοργανώσει το ίδιο ή άλλος διοργανωτής. Ο Ταξιδιώτης, τα μέλη ή όχι της οικογένειάς του και οι συμμετάσχοντες, μέσω συλλόγων, σχολών, εταιριών, πρακτορείων ή άλλων φορέων, με τη συμμετοχή ή τη μεσολάβησή τους στο ταξίδι της Εταιρείας ή άλλου διοργανωτή θεωρείται αυτονόητο ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το πρόγραμμα του ταξιδιού και τους παρακάτω Γ.Ο.Σ., τους οποίους μελέτησαν προσεκτικά, κατανόησαν και δεσμεύονται να τηρήσουν.  

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Η Εταιρεία μας OXYGEN TOURS – ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έχει λάβει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Ε.Ο.Τ Μ.Η.Τ.Ε 0261Ε60000544201. Η Εταιρεία μας διοργανώνει ταξίδια, η ίδια ή σε συνεργασία με άλλους διοργανωτές και τα οποία πωλεί η ίδια ή μέσω τρίτων τουριστικών γραφείων, λειτουργούσα ως μεσολαβητής μεταξύ των πελατών/ταξιδιωτών και των διάφορων φορέων παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί (μεταφορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία. 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

Οι κρατήσεις – συμμετοχές θεωρούνται έγκυρες με την επιβεβαίωση συμμετοχής – κράτησης από το γραφείο μας, είτε στα γραφεία μας ή με email,  τηλέφωνο ή μέσω της ιστοσελίδας. Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον καταβληθεί η προβλεπόμενη προκαταβολή εντός του χρόνου που ορίζεται κατά την επιβεβαίωση της κράτησης και με μέγιστη προθεσμία 48 ώρες από την επιβεβαίωση κράτησης. Με την πληρωμή της προκαταβολής κατ οποιοδήποτε τρόπο επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε τους γενικούς όρους, και ότι συμφωνείτε με αυτούς. Οι γενικοί όροι συμμετοχής αποτελούν μέρος της σύμβασης η οποία διέπεται από τους ελληνικούς νόμους και τα ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας και μόνο. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Ο συμβαλλόμενος ο οποίος έρχεται σε επικοινωνία με το γραφείο μας και εκπροσωπεί συγγενικά πρόσωπα, φίλους και τρίτους που συμμετέχουν στην εκδρομή, οφείλει να κοινοποιήσει και να ενημερώσει για τους όρους του ταξιδίου, λεπτομέρειες προγράμματος, περιλαμβανόμενες υπηρεσίες και λοιπές πληροφορίες, όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες.  Όλοι οι συμμετέχοντες σε ένα ταξίδι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που διαμεσολάβησε για λογαριασμό τους και έκανε κράτηση στο ταξίδι. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Η  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου που παρέχει τις υπηρεσίες (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων, παροχών υπηρεσιών, όπως αυτές επελέγησαν κατά την εγγραφή στο ταξίδι. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους που επιφέρουν αλλαγές ή παραλείψεις στο πρόγραμμα και υπηρεσίες, καθώς και για ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων και άλλων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) σε περιπτώσεις που αφορούν τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους αποκλεισμών και απεργιακών και κάθε μορφής κινητοποιήσεων, τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων  απρόβλεπτων αιτίων και λόγων ανωτέρας βίας . Οι ταξιδιώτες φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη και πρέπει να αποφεύγουν να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων. Η εταιρεία μας δε φέρει ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε  ζημίας που προκλήθηκε από τις ανωτέρω μη προβλεπόμενες περιπτώσεις, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες.  Όλες οι εκδρομές έχουν ελάχιστη συμμετοχή και εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι και να ενημερώσει τους Ταξιδιώτες μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και να επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει χωρίς άλλη υποχρέωση. Η διαμόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσίες και τιμές θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στην επιβεβαίωση κράτησης την οποία αποδέχεται ο ταξιδιώτης ή μεσολαβητής με την καταβολή χρημάτων. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι Ταξιδιώτες ή Μεσολαβητές παραλαμβάνουν και αποδέχονται, με τα ενημερωτικά ταξιδιωτικά έγγραφα, 2-3 μέρες πριν την αναχώρηση με τις τυχόν έκτακτες αλλαγές, και έχουν υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στην ομάδα που ενέγραψαν στο ταξίδι. Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από την εταιρεία μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Η εταιρεία μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς.  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Με τη συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι στο οποίο συμμετέχουν και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού,  η έγκαιρη προσέλευσή στους τόπους συγκέντρωσης βάση προγράμματος, και υποδείξεων των συνοδών ή ξεναγών και για τις διάφορες παροχές του προγράμματος. Καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη που έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση. Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας στο αεροδρόμιο, σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας. Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δε φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθένειάς του.  

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης εκ μέρους του ταξιδιώτη ή μεσολαβητή, οφείλονται ακυρωτικά ή έξοδα φακέλου με τις πιο κάτω προθεσμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο συγκεκριμένο ταξίδι. Οι ακυρώσεις που μπορεί να οφείλονται σε λόγους που αφορούν τον ταξιδιώτη ή το μεσολαβητή ή σε λόγους ανωτέρας βίας και τυχηρών γεγονότων  γίνονται μόνο εγγράφως προς την εταιρεία μας και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδρομής και επιδέχονται, κατ’ άτομο, τις παρακάτω επιβαρύνσεις

31 ημέρες πριν την αναχώρηση 20€ κατ’ άτομο ως διαχειριστικά έξοδα

30 έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού

21 έως 11 ημέρες πριν την αναχώρηση: 80% της συνολικής αξίας του ταξιδιού

10 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση : 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού

Σε περιπτώσεις ειδικών αεροπορικών ναύλων, προσφορών ξενοδοχείων, υπηρεσιών ή χρονικών περιόδων που έχουν διαφορετική πολιτική ακύρωσης με τα ανωτέρω, ισχύουν οι όροι που θα αναγράφονται στην επιβεβαίωση κράτησης και είναι δυνατό όταν αγοραστεί το εισιτήριο ή μία υπηρεσία και ακυρωθεί, χρεώνεται μέχρι και το 100% της αξίας του, ασχέτως του χρόνου κράτησης και ακύρωσης των θέσεων. 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλουμένων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις είναι είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση που αξιώνει το ξενοδοχείο. Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, η εταιρεία μας δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και το γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Η εταιρεία μας δεν μπορεί να έχει σε καμία περίπτωση τον έλεγχο των δωματίων σε κάθε ξενοδοχείο, πόλη σε όλο τον κόσμο, και σε αρκετές περιπτώσεις τα ξενοδοχεία ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής παρουσιάζουν “υπερπληρότητα”. Σε κάθε περίπτωση που συμβαίνει αλλαγή ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ή και πριν αυτό, θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρούμε δωμάτια σε άλλο ξενοδοχείο ίδιας κατηγορίας στην ίδια πόλη. Αν αυτό δεν είναι δυνατό και αναγκαστούμε να βρούμε δωμάτια σε ξενοδοχείο κατώτερης κατηγορίας αναλαμβάνουμε να σας επιστρέψουμε τη διαφορά που προκύπτει από τη διαφορά κατηγορίας ξενοδοχείου. Τα τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια είναι ουσιαστικά δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά, καναπές ή σπαστό ντιβάνι. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 11:00 της ημέρας αναχώρησης. Αν ο Ταξιδιώτης επιθυμεί να μπει νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσει αργότερα, θα πρέπει να καταβάλει τη σχετική επιβάρυνση στο ξενοδοχείο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του Ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει σε άλλους το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης. Οι τιμές ημιδιατροφής ( δείπνο ) που αναγράφονται στους τιμοκαταλόγους ισχύουν μόνο με κράτηση στο γραφείο μας. Στη reception του ξενοδοχείου η τιμή μπορεί να διαφέρει. Προ-κρατήσεις σε συγκεκριμένες θέσεις για τις μετακινήσεις στο πούλμαν δεν γίνονται δεκτές εκτός περιπτώσεων που αφορούν λόγους υγείας. Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες και οι αποστάσεις μεταξύ των καθισμάτων είναι οι βασικές για την κατηγορία του οχήματος. Όλοι οι επιβάτες είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη επιβίβασή τους στους ενδιάμεσους σταθμούς στα δρομολόγια των πουλμαν. Ο κάθε επιβάτης έχει δυνατότητα για 1 βαλίτσα. Η εταιρεία επιφυλάσσεται αναλόγως πληρότητας να αρνηθεί την μεταφορά 2ης βαλίτσας κατ άτομο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για απώλεια αποσκευής ή αντικειμένων ή τιμαλφών καθ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ( πούλμαν, αεροπλάνο, διαμονή ή άλλο μέσο μεταφοράς ). Με βάση το νόμο που διέπει τις μεταφορές με πούλμαν , είναι υποχρεωτική η στάση για 25 – 45 λεπτά για κάθε 4 ώρες διαδρομής. Οι στάσεις για ξεκούραση που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδρομής καθορίζονται με βάση αυτό το νόμο και επηρεάζονται από αστάθμητους παράγοντες όπως κίνηση και καιρικές συνθήκες. Οι δραστηριότητες στο βουνό δηλαδή Ski, Snowboard, έλκηθρο , περιήγηση δεν καλύπτονται με ασφάλεια ατυχήματος από το γραφείο, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού κατά τις δραστηριότητες αυτές. Ασφάλιση παρέχεται μόνο από ιδιωτική πρωτοβουλία κάθε ταξιδιώτη 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Εταιρεία μας έχει συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Επίσης προαιρετικά μπορεί να προσφερθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές /νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις. 

 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ – ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Για όλους τους συμμετέχοντες στα ταξίδια εξωτερικού απαιτείται η κατοχή νέου διαβατηρίου σε ισχύ, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Ενήλικες και παιδιά ταξιδεύουν υποχρεωτικά με διαβατήριο νέου τύπου ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διοργανωτής ή το συνεργαζόμενο γραφείο για την αδυναμία επίδειξης των ταξιδιωτικών εγγράφων κατά τον έλεγχο στα σύνορα. Οι κάτοχοι μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τη διέλευση των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο (στρατιωτικών, λιμενικών, πυροσβεστών). Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με ένα γονέα χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση του άλλου γονέα. Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση και από τους δύο γονείς. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη Schengen μπορείτε να ταξιδέψετε και με αστυνομικές ταυτότητες με λατινικά στοιχεία. Η Εταιρεία συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την επιστροφή σας. Για ορισμένους προορισμούς απαιτείται επιπροσθέτως λήξη διαβατηρίου μετά 3, 6 ή 12 μήνες. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) έχει συμπεριληφθεί στην προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έκαστης εκδρομής ως και οι υγειονομικές διατυπώσεις, αν αυτές απαιτούνται. Η ισχύς και έκδοση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα κ.ά.) είναι ευθύνη του Ταξιδιώτη και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, κ.λπ.). Επίσης, οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς την Εταιρεία και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγξουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής του ταξιδιώτη χωρίς ακυρωτικά. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τους νόμους, διατάξεις και κανονισμούς στον κάθε προορισμό – κράτος καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης συλληφθεί ή αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής.

Η Εταιρεία παρέχει όλες τις πληροφορίες για τα ταξίδια, όπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απαιτεί εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή κ.ά. Λόγω, όμως, των συχνών κατά τόπους επιδημικών αλλαγών και των ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε Ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη να απευθυνθεί στις αρμόδιες τοπικές υγειονομικές αρχές για πιο υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση, ή στο θεράποντα ιατρό για τους υγειονομικούς κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα τα οποία πρέπει ενδεχομένως να προμηθευτεί. Σε κάθε περίπτωση ο Ταξιδιώτης θα πρέπει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του ΠΟΥ και των ιατρικών και υγειονομικών αρχών τις εκάστοτε χώρας. Η διασφάλιση της υγείας του κάθε ταξιδιώτη αποτελεί προσωπική ευθύνη και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ( Oxygen Tours )  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προσβολή του από οποιοδήποτε νόσημα. Σε περίπτωση προσβολής του ταξιδιώτη από οποιαδήποτε νόσο, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την εταιρεία και τις αρμόδιες αρχές της χώρας. Οι ταξιδιώτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας αντίστοιχη ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορούν να ταξιδέψουν ακίνδυνα, ενώ θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή κατάσταση της υγείας τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ( φαρμακευτική αγωγή, μέτρα προστασίας κ πρόληψης ) . Η Εταιρεία μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τραυματισμό, ατύχημα, αρρώστια, απώλεια ζωής ή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό υγείας προκύπτει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου συμβάντος η εταιρεία θα προσπαθήσει κατά το μέτρο του δυνατού να συμπαρασταθεί στον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής του προγράμματος του ταξιδιού. 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Οι συνοδοί, ξενοδοχεία στις χώρες του προορισμού σας είναι δυνατόν να διοργανώνουν προαιρετικές εκδρομές και δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς πάροχους – μεταφορείς – υπηρεσίες – ταξιδιωτικούς πράκτορες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές τις προαιρετικές εκδρομές και η συμμετοχή του κάθε ταξιδιώτη είναι με δική του ευθύνη. Οι τιμές των προαιρετικών εκδρομών δύναται να διαφοροποιούνται αναλόγως με αριθμό ατόμων, υψηλή περίοδος ή λοιπές επιβαρύνσεις

 

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους ,παραδίδονται στο μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδός του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη. Για το περιεχόμενο των αποσκευών και των τυχόν τιμαλφών και αντικειμένων αξίας και συνιστούμε την ανάλογη ασφάλισή τους σε πακέτα ταξιδιωτικής ασφάλισης που προτείνουμε ως προαιρετικά. Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με λεωφορείο) η Μεταφορική Εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά για κάθε ταξιδιώτη μόνο μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλών, εκτός αν άλλως αναφέρεται (π.χ. στις πτήσεις εσωτερικού ΗΠΑ υπάρχουν χρεώσεις για κάθε βαλίτσα). Εκτός από την αποσκευή, ο ταξιδιώτης δικαιούται και μια μικρή χειραποσκευή με μάξιμουμ διαστάσεις 50x40x25 εκατοστά (μήκος/ύψος/πλάτος). Αν ο ταξιδιώτης έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί ο μεταφορέας να χρεώσει επιβάρυνση και υποχρεούται ο ταξιδιώτης να πληρώσει επί τόπου. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 

Η εταιρεία μας και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΔΡΟΜΗ – ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΩΝ

admin